Google Search

Tuesday, February 21, 2012

Sanskrut Stotras of God


दारिद्र्यदहनशिवस्तोत्रम् - (श्री वशिष्ठ कृतम)


विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर भूषणाय ।
कर्पूरकुन्दधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःख दहनाय नमः शिवाय ।।

गौरीप्रियाय रजनिशकलाधराय कालान्काय भुजगाधिपकङ्क्णाय ।
गंगाधराय गजराजविर्मदनाय दारिद्र्यदुःख दहनाय नमः शिवाय ।।

भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ।
ज्योर्तिमयाय पुनरुद्भववारणाय दारिद्र्यदुःख दहनाय नमः शिवाय ।।

चर्माम्बराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय फणिकुण्डलमण़्डिताय ।
मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःख दहनाय नमः शिवाय ।।

पञ्चननाय फणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डनाय ।
आनन्दभूमिवरदाय तमोहराय दारिद्र्यदुःख दहनाय नमः शिवाय ।।

भानुप्रियाय दुरितार्णवतारणाय कालान्त्काय कमलासनपूजिताय ।
नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलश्रिताय दारिद्र्यदुःख दहनाय नमः शिवाय ।।

रामप्रियाय दुरितार्णवतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय ।
नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःख दहनाय नमः शिवाय ।।

मुक्तीश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय ।
मातङंचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र्यदुःख दहनाय नमः शिवाय ।।

गौरीविलास भुवनाय महादेयाय पञ्चाननाय शरणागत रक्षकाय।
शर्वाय सर्वजगतामधिपाय तस्मै दारिद्र्यदुःख दहनाय नमः शिवाय ।।

No comments:

" Motivational Video "

All Posts on this blog are the property of their respective authors. All information has been reproduced here for educational and informational purposes.