Google Search

Tuesday, February 21, 2012

शिवाष्टकम् -(श्री शंकराचार्य कृतम)


तस्मै नमः परमकारणकारणाय –
दीप्तोज्जलितपिंगललोचनाय ।
नागेन्द्रहारकृतकुण्डलभूषणाय –
ब्रह्मेन्द्रविष्णु वरदाय नमः शिवाय ।।

श्रीमत्प्रसन्नशशिपन्नगभूषणाय –
शैलेन्द्रजा वदन चुम्बितलोचनाय ।
कैलासमन्दिरमहेन्द्रनिकेतनाय –
लोकत्रयार्तिहरणाय नमः शिवाय ।।

पद्य्मावदातमणिकुण्डलगोवृषाय –
कृष्णागरुप्रचुरचन्दन चर्चिताय ।
भस्मानुषक्तविकचोत्पलमल्लिकाय –
नीलाब्जकण्ठसदृशाय नमः शिवाय ।।

लम्बत्सपिंघळ जटामुकटोत्कटाय –
दंष्ट्राकरालविकटोत्कट भैरवाय ।
व्याघ्राजिनाम्बरधराय मनोहराय –
त्रैलोक्यनाथ नमिताय नमः शिवाय ।।

दक्षप्रजापतिमहामखनाशनाय –
क्षिप्रं महात्रिपुरदानव – घातनाय ।
ब्रह्मोर्जितोर्ध्वगकरोटिनिरकृन्तनाय –
योगाय योगनमिताय नमः शिवाय ।।

संसारसृष्टिघटनापरिवर्तनाय –
रक्षः पिशाचगणसिद्धिसमाकुलाय ।
सिद्धोरगग्रह गणेन्द्रनिषेविताय –
शार्दूळ चर्मवसनाय नमः शिवाय ।।

भस्मांगरागकृतरूपमनोहराय –
सौम्यावदातवनमाश्रितमाश्रिताय ।
गौरीकटाक्षनयनार्ध निरीक्षणाय –
गोक्षीरधारधवलाय नमः शिवाय ।।

आदित्यसोमवरूणानिलसेविताय –
यज्ञग्रिहोत्रवरधूम – निकेतनाय ।
ऋक्सामवेदमुनिभिः स्तुतिसंयुताय –
गोपाय गोपनमिताय नमः शिवाय ।।

शिवाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ ।
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदिते ।।

No comments:

" Motivational Video "

All Posts on this blog are the property of their respective authors. All information has been reproduced here for educational and informational purposes.