Google Search

Tuesday, February 21, 2012

शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम् - (श्री शंकराचार्य कृतम)


नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय –
भस्माड़गरागाय महेश्वराय ।
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय –
तस्मै नकाराय नमः शिवाय ।।

मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय –
नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय ।
मन्दारपुष्पबहूपुष्पसुपूजिताय –
तस्मै मकाराय नमः शिवाय ।।

शिवाय गौरीवदनाब्जबाल –
सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय ।
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय –
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ।।

वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य
मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय ।
चन्दार्कवैश्वानरलोचनाय -
तस्मै वकाराय नमः शिवाय ।।

यज्ञस्वरूपाय जटाधाराय –
पिनाकहस्ताय सनातनाय ।।
दिव्याय देवाय दिगम्बराय -
तस्मै यकाराय नमः शिवाय ।।

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ ।
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ।।

No comments:

" Motivational Video "

All Posts on this blog are the property of their respective authors. All information has been reproduced here for educational and informational purposes.